Back to the list

Ny satsning ska underlätta införande av AI-lösningar i offentlig verksamhet

Vinnova ger nu offentlig sektor möjlighet att snabbt få AI-projekt bedömda av experter, för att underlätta införandet av nya lösningar och avlasta offentliga organisationer i den ansträngda situationen till följd av coronakrisen. Satsningen görs med stöd av AI Innovation of Sweden och SKR. 


LÄS MER