Back to the list

Det är 2020. Var är våra självkörande bilar?

Självdrivande teknik blir allt vanligare och kan radikalt förändra vårt transportsystem och i förlängningen, vår ekonomi och samhälle. Baserat på biltillverkare och teknikföretagens uppskattningar skulle nivå 4 självkörande bilar kunna säljas under de kommande åren. I en tid av artificiell intelligens framsteg, självkörande bilar visade sig vara svårare än människor förväntade sig.


LÄS MER