Back to the list

EU-kommissionen uppmanar startups för innovativa lösningar för att bekämpa Coronavirus, sätter 164 miljoner euro som "bottom-up"


Koronavirusutbrottet har nyligen märkts som en pandemi av Världshälsoorganisationen. Om du inte är medveten är Pandemic ett uttryck som används för att beskriva en sjukdom som sprider sig snabbt i olika länder samtidigt.


LÄS MER