Back to the list

Kan artificiell intelligens bekämpa äldre ensamhet?

Rösttekniker som använder konstgjord intelligens används för att bekämpa ensamhet i länder inklusive Sverige och Storbritannien. Ska de användas mer allmänt när coronavirus sprids?


LÄS MER