Integritetspolicy 
Senast uppdaterad: 26 mars 2020


DevPals AB ("oss", "vi", "våra" eller "vår") driver webbplatsen www.devpals.se ("tjänsten").

Denna sida informerar dig om våra policyer för insamling, användning och avslöjande av personlig data när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till den informationen. Vi använder din data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information enligt denna policy. Om inte annat anges i denna integritetspolicy, har termer som används i denna integritetspolicy samma betydelser som i våra villkor.

Insamling och användning av information


Vi samlar in flera olika typer av information för olika syften för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlad data


Personlig data


När vi använder vår tjänst kan vi be dig att ge oss specifik, personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("personlig data"). Personligen kan identifierbar information inkludera, men är inte begränsad till:
 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Cookies och användningsdata

Användningsdata


Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används ("användningsdata"). Denna användningsdata kan innehålla information såsom din dators internetprotokoll-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Spårning & cookies-data


Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och bevara viss information. För mer information om cookies, klicka här.

Överföring av data


Din information, inklusive personlig data, kan överföras till — och underhållas på — datorer som ligger utanför ditt land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion. Om du väljer att lämna information till oss, observera att vi kan överföra uppgifterna utanför EU. Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av att du lämnar in sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av din personliga data kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för din data och annan personlig information.

Avslöjande av data


Vi kan avslöja din data i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 • Att uppfylla en juridisk skyldighet.
 • Att skydda och försvara DevPals rättigheter eller egendom.
 • Att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten.
 • Att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten.
 • Att skydda mot juridiskt ansvar.

Datasäkerhet


Säkerheten för din data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla sätt för att skydda din personliga data, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Dataskyddsrättigheter


Vi vill se till att du är helt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

 • Rätten till tillgång - Du har rätt att begära kopior av din data. Vi kan ta ut en liten avgift för den här tjänsten.
 • Rätten till korrigering - Du har rätt att begära att vi korrigerar all information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att fylla i den information som du tycker är ofullständig.
 • Rätten till radering - Du har rätt att begära att vi raderar din data under vissa villkor.
 • Rätten att begränsa behandlingen - Du har rätt att begära att vi under vissa omständigheter begränsar behandlingen av din data.
 • Rätten att invända mot behandling - Du har under vissa förhållanden rätt att motsätta dig behandlingen av din data.
 • Rätten till dataportabilitet - Du har rätt att begära att vi överför data som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förhållanden

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Tjänsteleverantörer


Vi kan anställa tredjepartsföretag och individer för att underlätta vår tjänst ("tjänsteleverantörer"), för att tillhandahålla tjänsten för vår räkning, för att utföra tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används. Dessa tredje parter har tillgång till din personliga data bara för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda den för något annat syfte.

Analysverktyg


Vi använder Google Analytics, en tredjeparts-tjänsteleverantör, för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst. Du kan besöka sidan om integritetspolicy. Vi använder också Hurma Service. Du kan besöka sidan om integritetspolicy.

Länkar till andra webbplatser


Vår tjänst innehåller länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att ledas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet


Vår tjänst vänder sig inte till någon under 18 år ("barn"). Vi samlar inte medvetet in personlig information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och medveten om att dina barn har tillhandahållit oss med personlig data, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personlig data från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna integritetspolicy


Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida. Vi kommer att meddela dig via framträdande meddelanden om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera det "verksama datumet" högst upp i denna integritetspolicy. Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy är verksama när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss


Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår datapraxis i allmänhet, vänligen Kontakta oss.
 
Org.nr : 559236-2353 | Jörgen Ankersgatan 11, Malmö 211 47 | info@devpals.se | 040 6820504 | Villkor | Integritetspolicy | Cookies | Anmärkning om kön