Business Intelligence­­
DevPals Business intelligence-verktyg hjälper våra kunder att uppnå tillväxt, lösa brådskande hinder, utföra tillförlitlig insamling av data, förutsäga resultat och mycket mer. Det handlar om att hjälpa till att förstå trender och få insikter från data så att våra kunder kan fatta taktiska och strategiska affärsbeslut.

Hur DevPals levererar värde med rådgivning om business intelligencce

Den exakta strukturen i vårt BI-projekt och den välplanerade livscykeln låter oss skydda ditt företag.

Förbättra åtkomst till data

Det finns fortfarande vissa områden där dålig åtkomst bromsar hämtningen av data. Vi kommer att förbättra dessa åtkomstvägar innan databasen kan uppnå den prestandanivå som krävs för ett realtidssystem.

Få insikter om affärsprocesser

Att analysera genomförandet av halvstrukturerade processer är avgörande för att öka effektiviteten i affärsverksamheten. Vårt mål är att möjliggöra hantering av semi-strukturerade processer genom att ge förbättrad semi-automatiserad synlighet i deras beteende och förbättrad exekveringshantering av deras genomförande genom att utnyttja processinformation och processmedveten analys.

Förbättra produktiviteten

En av de ständigt uthålliga utmaningarna inom mjukvaruutveckling har varit att öka produktiviteten eftersom dold ineffektivitet finns i varje led i mjukvaruutvecklingens livscykel. Vi vet hur man ökar produktiviteten genom att vidta praktiska åtgärder, lika tillämpliga för all mjukvara vi utvecklar, oavsett metod.

Öka intäkterna

Du har redan vad som krävs för att bli framgångsrik. Trots det, om du fortfarande kämpar för att öka inkomsten, kommer DevPals taktik direkt från erfarenhet. Vi har redan hjälpt dussintals företag att öka deras tillväxt. Det är just därför vi tror att dessa strategier för att öka intäkterna kan vara till hjälp för dig också.

Snabbare tillväxt

Tillväxten som driver ett företags första akt kommer så småningom att få naturliga gränser. Vi vet hur vi ska upprätthålla eller påskynda dess tillväxtbanor.
DevPals BI är viktigt i kritiska affärsanalyser och utvärderingsmätningar, vilket gör det möjligt för chefer att fatta bättre informerade strategiska beslut. Vårt team formulerar en åtgärdsplan för din specifika organisation - medan vi fokuserar på design, utveckling och implementering - förblir du fokuserad på din kärnverksamhet.

Andra potentiella fördelar med BI-verktyg inkluderar:

Påskyndar och förbättrar beslutsfattande och operativ effektivitet
Får en konkurrensfördel jämfört med affärsrivaler
Assisterar företag vid identifiering av marknadstrender
Upptäcker affärsproblem som behöver åtgärdas

DevPals business intelligence-expertis

01. Datavisualisering

02. Modernisering av befintliga BI-verktyg

03. Datalagring och ETL

04. Integration och förstärkning av lösningar från tredje part

05. Integrera BI-kapacitet i befintliga system

06. Utveckling av BI-lösning för företagsmobilitet

Låt DevPals förbättra ditt företags konkurrenskraft med avancerade digitala verktyg.

Vänta inte längre. Hör av dig till oss så ska vi göra det tillsammans.
 
Org.nr : 559236-2353 | Jörgen Ankersgatan 11, Malmö 211 47 | info@devpals.se | 040 6820504 | Villkor | Integritetspolicy | Cookies