Artificiell Intelligens


AI är en kraftfull teknologi som kan omvandla traditionella metoder och processer till mer hållbara och effektiva. Vi utvecklar innovativa AI-verktyg för våra kunder vilket möjliggör enastående operativa resultat genom hela organisationer och som förbättrar tjänster och levererar effektivitet till slutanvändaren.

Vad DevPals erbjuder

DevPals hjälper sina kunder att påskynda AI-drivna affärsresultat och övervinna hinder genom att tillhandahålla mjukvaruverktyg för att förenkla och automatisera dataförberedelser och påskynda den iterativa uppbyggnaden och implementeringen av AI-modeller för att driva förbättrade affärsresultat. För att dra nytta av AI-verktyg måste du försäkra att din organisations databank är strukturerad.
Ta reda på det specifika affärsproblem som du vill lösa med hjälp av AI och hitta data från relevanta källor.
Förbereda din data med metadata-taggar för att avsevärt minska tiden som krävs för att hitta relevant data, synkroniserat korrekt och länkat till alla uppsättningar du kommer att använda.
Flagga alla typer av kundkänslig data för att hålla den säker och i enlighet med alla lämpliga regler.
Dra datauppsättningarna från ditt arkiv, ta dem till en utvecklingsmiljö och upprättthåll deras spårbarhet genom att hålla reda på var och från vilken källa dem har sitt ursprung.
För att förbereda för modellering, använd datadelmängden som du redan vet svaret på förutsägelseaktiviteten och identifiera alla förbehandlingssteg som krävs för att förbereda data för förutsägelse.
Beräkna precisionsresultat för att ge dig förtroendet att använda samma modell på ny data, som modellen aldrig har använts för.
När vi har utvecklat en modell som fungerar för att lösa din affärsfråga kan du ta denna framgångsrika modellen och tillämpa den på ny data, som också kräver en viss pågående hushållning av data.
Att köra AI-algoritm-fyllda applikationer för att uppnå överlägsna affärsresultat är avgörande för företaget och nödvändigt för digitala transformationsinsatser. DevPals omfattar artificiell intelligens-infrastruktur, utnyttjar den för förutsägbar analys och värdefull insikt, och fasar sedan långsamt i uppgiftsautomatisering när data-pålitlighet och kvalitet har fastställts.

Låt DevPals förbättra ditt företags konkurrenskraft med rätt AI-mjukvara för din organisation.


Vänta inte längre. Hör av dig till oss så ska vi göra det tillsammans.

 
Org.nr : 559236-2353 | Jörgen Ankersgatan 11, Malmö 211 47 | info@devpals.se | 040 6820504 | Villkor | Integritetspolicy | Cookies